• Tình trạng

  Sẵn sàng
 • Chi phí

  20.000đ/h
 • Số điện thoại

  0869270252
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  vào ngày 13/09/2019
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

 • Đánh giá trung bình

  0/5

Nova✔️

Thách Đấu

LMHT

CHơi game liên minh chưa bao giờ làm user thất vọng. Trình Thách đấu Real Tay to carry team All Rank.