• Tình trạng

  Sẵn sàng
 • Chi phí

  50.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  vào ngày 23/04/2019
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt
 • Đánh giá trung bình

  0/5

Trang Bống

LMHT

♥ Link fb: - https://www.facebook.com/Trangbong1994 ♥ Link YouTube: https://www.youtube.com/user/b0gxjk94