• Tình trạng

  Sẵn sàng
 • Chi phí

  1.000.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  vào ngày 16/09/2019
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

 • Đánh giá trung bình

  0/5

Thầy Ba

kho ga 225k/kg

LMHT

link facebook:https://www.facebook.com/ThayGiaoBa.BHT

TOP DONATE

1 Nha Tran 9.700đ
2 Hume Ta 9.700đ