• Tình trạng

  Không sẵn sàng
 • Chi phí

  100.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  vào ngày 10/07/2019
 • Tình trạng thiết bị

  Không, tôi không thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt
 • Đánh giá trung bình

  0/5

Sheep

PUBGM

Buôn muối :))

TOP DONATE

1 Gia Luật 22.504đ
2 Phuc Gaming 15.520đ
3 Bạch Việt 9.700đ
4 Phạm Quân 9.700đ