• Tình trạng

  Sẵn sàng
 • Chi phí

  55.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  vào ngày 19/01/2019
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt
 • Đánh giá trung bình

  0/5

Quí Quốc Huy

Cao Thủ Đoàn I

LMHT

Facebook : https://www.facebook.com/YuhQQH Youtube : https://www.youtube.com/YuhRivennn