• Tình trạng

  Không sẵn sàng
 • Chi phí

  25.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  vào ngày 09/01/2019
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt
 • Đánh giá trung bình

  0/5

iKO

PUBG

đẩy ngu và die -_- sniper ổn có thể cover cho bạn công và sau đó tụi mình ready lại làm game mới :))