• Tình trạng

  Sẵn sàng
 • Chi phí

  20.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  2 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  vào ngày 12/03/2019
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

 • Đánh giá trung bình

  0/5

Crow On Howl

NoobPlayer :))

PUBG

Mới chơi và không pro :))

Ingame : CrowOnHowl