• Tình trạng

  Không sẵn sàng
 • Chi phí

  50.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  vào ngày 14/10/2019
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

 • Đánh giá trung bình

  0/5

Bố Già Kalista

Thách Đấu

LMHT

.

TOP DONATE

1 Nam Nguyễn 186.240đ
2 Khoa Lương 170.623đ
3 Linh Tinh Game 97.000đ
4 Huy Vũ 93.120đ
5 Trần Hiền Đức 87.300đ
6 Uy Khánh 70.810đ
7 Đình Hưng 64.020đ
8 Hương Lê 58.200đ
9 Nguyễn Ngọc Bích Thảo 48.500đ
10 Bảo Khánh 41.710đ