• Tình trạng

  Không sẵn sàng
 • Chi phí

  10.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  vào ngày 16/06/2019
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt
 • Đánh giá trung bình

  0/5

Ben Bựa

Số 1 Việt Nam

khac

tui là người vui vẻ, thích hát ca mà hát dỡ vkl

TOP DONATE

1 Đoán xem 124.160đ
2 King Stone Ender 60.140đ
3 Nô Bii 31.040đ
4 Rim đẹp troai 19.400đ
5 Windky 19.400đ