• Tình trạng

  Sẵn sàng
 • Chi phí

  10.000đ/h
 • Số điện thoại

  0918683523
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  vào ngày 07/06/2019
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt
 • Đánh giá trung bình

  0/5

TuiTenKien

Noob

LMHT

AE Donate cho tui nha kênh channel là WolfMC