• Tình trạng

  Sẵn sàng
 • Chi phí

  20.000đ/h
 • Số điện thoại

  0859700339
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  26 ngày trước
 • Tình trạng thiết bị

  Không, tôi không thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

 • Đánh giá trung bình

  0/5

TiackNamiLive

khac

Nami

TOP DONATE

1 Vy Nguyễn 1.196.010đ
2 Hùng Khúc 122.220đ
3 Huỳnh thư 116.400đ
4 King Stone Ender 97.000đ
5 Er Gaming 55.290đ
6 Gàssgà Zzl 38.800đ
7 TDGamez 19.400đ
8 Khúc QV 19.400đ
9 Ngọc Phú TeZend 19.400đ
10 khoa366 19.400đ