• Tình trạng

  Sẵn sàng
 • Chi phí

  5.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  18 ngày trước
 • Tình trạng thiết bị

  Không, tôi không thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

 • Đánh giá trung bình

  0/5

Nam Pews AND Hiino Support

Youtuber

Minecarft , Mini World

Tên: Nguyễn Phương Nam Ngày sinh : 24/2/2005