• Tình trạng

  Không sẵn sàng
 • Chi phí

  20.000đ/h
 • Số điện thoại

  0796978307
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  13 ngày trước
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

 • Đánh giá trung bình

  0/5

NVP channel

NVP channel

khac

NVP channel