• Tình trạng

  Sẵn sàng
 • Chi phí

  10.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  22 giờ trước
 • Tình trạng thiết bị

  Không, tôi không thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

 • Đánh giá trung bình

  0/5

Monster Miner

Chicken Player :v

khac

Không biết nói gì....? :v

TOP DONATE

1 Er Gaming 1.593.710đ
2 Jeri Đẹp Zai 296.820đ
3 Hùng Khúc 71.780đ
4 Ngố 38.800đ
5 STGaming 37.830đ
6 LassTriss 29.100đ
7 Tatoshi YT 22.310đ
8 Gấu Jakai 12.804đ
9 HƯNG XÀM XÍ 12.610đ
10 Toàn Lê 11.640đ