• Tình trạng

  Không sẵn sàng
 • Chi phí

  5.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  16 giờ trước
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt
 • Đánh giá trung bình

  0/5

Hoàng HeyyBroo

Hoàng HeyyBroo

Minecraft

Họ Và Tên:Huỳnh Huy Hoàng Ngày Sinh:29/9/2005 Quê Quán:Trà Vinh

TOP DONATE

1 Du Linh 269.660đ
2 Du linh 113.490đ
3 Eren Gaming 48.500đ
4 khoa366 38.800đ
5 Hùng Khúc 34.920đ
6 Lê Minh Đạt 32.010đ
7 Long Long 31.040đ
8 Viet Chinh Nguyen 31.040đ
9 STGaming 29.100đ
10 ThaiDZ 25.608đ

TOP DONATE THÁNG

1 Du Linh 158.692đ
2 Du linh 113.490đ
3 Lê Minh Đạt 32.010đ
4 khoa366 29.100đ
5 ThaiDZ 25.608đ
6 BonnieGamerYT 19.400đ
7 OhPhGamez 19.400đ
8 Kimngan Dt 11.640đ
9 Eren Gaming 9.700đ
10 STGaming 9.700đ