• Tình trạng

  Không sẵn sàng
 • Chi phí

  5.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  5 ngày trước
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt
 • Đánh giá trung bình

  0/5

Hoàng HeyyBroo

Hoàng HeyyBroo

Minecraft

Họ Và Tên:Huỳnh Huy Hoàng Ngày Sinh:29/9/2005 Quê Quán:Trà Vinh

TOP DONATE

1 Du Linh 538.544đ
2 Sói Gaming 419.040đ
3 Du linh 113.490đ
4 STGaming 87.300đ
5 Eren Gaming 48.500đ
6 Hùng Khúc 45.590đ
7 khoa366 38.800đ
8 Lê Minh Đạt 32.010đ
9 Viet Chinh Nguyen 31.040đ
10 Long Long 31.040đ

TOP DONATE THÁNG

1 STGaming 19.400đ