• Tình trạng

  Không sẵn sàng
 • Chi phí

  20.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  1 ngày trước
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt
 • Đánh giá trung bình

  0/5

Er Gaming

khac

Youtuber

TOP DONATE

1 Finally_Okhh 1.943.880đ
2 King Stone Ender 1.091.250đ
3 TDGamez 629.530đ
4 Vy Nguyễn 382.180đ
5 kayo_vn 357.445đ
6 Ngố 199.820đ
7 Finaly_Khang 178.480đ
8 TylerVN 120.280đ
9 NoobVCTC Ngu Bò 100.880đ
10 Hùng Khúc 89.240đ

TOP DONATE THÁNG

1 King Stone Ender 153.260đ
2 GamerTNG 32.010đ
3 OhPhGamez 29.100đ
4 Tiack Nami 29.100đ
5 Osscer Lender 12.804đ
6 Mister Zero 9.700đ