• Tình trạng

  Không sẵn sàng
 • Chi phí

  20.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  12 ngày trước
 • Tình trạng thiết bị

  Tôi có thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt
 • Đánh giá trung bình

  0/5

Er Gaming

khac

Youtuber

TOP DONATE

1 Finally_Okhh 1.943.880đ
2 King Stone Ender 1.100.950đ
3 TDGamez 629.530đ
4 GamerTNG 512.160đ
5 Vy Nguyễn 382.180đ
6 kayo_vn 357.445đ
7 STGaming 354.050đ
8 Ngố 199.820đ
9 Finaly_Khang 178.480đ
10 TylerVN 120.280đ

TOP DONATE THÁNG

1 STGaming 9.700đ