• Tình trạng

  Sẵn sàng
 • Chi phí

  5.000đ/h
 • Số điện thoại

  NONE
 • Đã được thuê

  0 giờ
 • Hoàn thành

  0 yêu cầu
 • Từ chối

  0 yêu cầu
 • Hoạt động gần nhất

  vào ngày 19/06/2019
 • Tình trạng thiết bị

  Không, tôi không thể nói chuyện
 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt
 • Đánh giá trung bình

  0/5

BlazeMC

Im Gayyyyyyyyyyyyyy

BlazeYT_VN

Cạn Lời Nói Đéo J =))))))))